Tim Klinike Svjetlost

LJEKARI

prof. dr. Nikica Gabrić, dr. med.
prof. dr. Nikica Gabrić, dr. med.
specijalista oftalmologije
mr.sc.Bojan Kozomara, dr.med.
mr.sc.Bojan Kozomara dr.med.
specijalista oftalmologije
Ernesta Potkonjak, dr. med.
Ernesta Potkonjak, dr. med.
specijalista oftalmologije
Nebojša Đogatović, dr. med.
Nebojša Đogatović, dr. med.
specijalista oftalmologije
Sanja Savičić, dr. med.
Sanja Savičić, dr. med.
specijalista oftalmologije
Ana Aničić, dr. med.
Ana Aničić, dr. med.
specijalista oftalmologije
Miloš Milićević, dr. med.
Miloš Milićević, dr. med.
specijalista oftalmologije
Vladimir Račić, dr. med.
Vladimir Račić, dr. med.
specijalizant oftalmologije
Borjana Solomun, dr. med.
Borjana Solomun, dr. med.
specijalizant oftalmologije
Dajana Abdulaj, dr. med.
Dajana Abdulaj, dr. med.
specijalizant oftalmologije
Tamara Bojanić Barić specijalizant oftalmologije
Tamara Bojanić Barić, dr med
specijalizant oftalmologije

MEDICINCKI TEHNIČARI

Dragica Ćulibrk
Dragica Ćulibrk
medicinska sestra
Stevka Šaula, medicinska sestra
Stevka Šaula
medicinska sestra
Boban Petrović, medicinski tehničar
Boban Petrović
medicinski tehničar
Sanja Seksan, medicinska sestra
Sanja Seksan
medicinska sestra
Slađana Vujović, medicinska sestra
Slađana Vujović
medicinska sestra

ADMINISTRACIJA

Nikolina Savanović
Nikolina Savanović
administracija
Dragana Džolić, računovodstvo
Dragana Džolić
računovodstvo
Tamara Todorović Call Centar
Tamara Todorović
call centar