Metode liječenja glaukoma

Metode liječenja glaukoma

Glaukom se može liječiti konzervativno (antiglaukomske kapi za oči), laserskim metodama ili hirurški. Nekada se navedene metode mogu i kombinovati.

Prvi metod liječenja glaukoma je uvijek antiglaukomskim kapima,na druge metode liječenja se prelazi onda kada antiglaukomske kapi prestanu djelovati, odnosno prestanu snižavati očni pritisak.

 Metode laserskog liječenja glaukoma su:

  • YAG laser iridotomija koja se primjenjuje u slučaju akutnog glaukoma zatvorenog ugla
  • Selektivna laserska trabekuloplastika (Ellex) – primjenjuje se u liječenju glaukoma otvorenog ugla i ima za cilj poboljšati odvođenje očne vodice
  • PLT Pattern laserska trabekuloplastika (Pascal) – slična SLT-u, ali najnovija još ugodnija i djelotvornija procedura s trenutno najmodernijim Pascal laserom

Lasersko liječenje glaukoma izvodi se u lokalnoj anesteziji, ambulantno. Sam postupak je bezbolan, traje nekoliko minuta i pacijent odmah ide kući.

Hirurško liječenje glaukoma podrazumijeva dvije metode:

  • Trabekulektomija (konvencionalna filtracijska hirurgija)– kod ove metode formira se novi kanal za oticanje očne vodice

Trabekulektomija

  • Ugradnja express-mini glaucoma shunt-a (implanti za drenažu)- kod ove metode ugrađuje se specijalna cjevčica (implant za drenažu)

Ugradnja express-mini glaucoma shunt-a

Operacija glaukoma se izvodi u lokalnoj anesteziji. Sam zahvat traje dvadeset do trideset minuta i bezbolan je. Nakon zahvata pacijent može isti dan ići kući.

Dr Andrijana Milosavljević

Dr Andrijana Milosavljević

PODIJELI NA

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.