Jovica Vuković

Jovica Vuković medicinski tehničar

Personal info

Name: Jovica Vuković

Date and place of birth: 01.12.1991. Ključ

Profession: Medical Technician

Education

High Medical School Prijedor

Work experience

2008 – 2010. General Hospital “dr Mladen Stojanović” Prijedor
2014 – Eye Clinic Svjetlost Banja Luka

Make an Appointment

Banja luka

051/439-592
051/439-592

Sarajevo

Dr. Mustafe Pintola 23
033/762-771