Aleksandra Šljivić

Aleksandra Sljivic nurse

Personal info

Name: Aleksandra Šljivić

Date and place of birth: 12.07.1977. Sarajevo

Profession: Nurse

Education

1992 – 1995. High School Pale
2013 – 2016. Visoka medicinska škola Prijedor

Work experience

1995 Military hospital Koran (Volunteering)
1995-1996. Military hospital Koran
2018 – Eye Clinic Svjetlost Banja Luka

Make an Appointment

Banja luka

051/439-592
051/439-592

Sarajevo

Dr. Mustafe Pintola 23
033/762-771